بازدیدها: 41

خدمات
خدمات آموزشی
با در نظر گرفتن نیاز بازار کار به نیروی انسانی کارآمد، شرکت راهکار محاسب پیشرو با بهره گیری از کارشناسان مجرب خود اقدام به آموزش علاقه مندان به رشته های حسابداری و حسابرسی اقدام به ارائه خدمات ذیل کرده است:
  • آموزش نرم افزار های حسابداری و مالی
  • آموزش قوانین مالیاتی
  • آموزش قوانین تامین اجتماعی
  • آموزش نرم افزارهای مرتبط با حسابداری (بیمه مالیات و …)
  • آموزش تحریر دفاتر قانونی
  • آموزش حسابداری فروش و انبار
  • آماده سازی نیروی کار جهت ورود به بازار کار
  • آموزش اکسل و سایر نرم افزار های مجموعه آفیس
سایر خدمات

خدمات مالی و حسابداری

خدمات مالیاتی

خدمات مشاوره

خدمات نرم افزاری

مشاوره رایگان دریافت کنید