30 هزار شناسه عمومی کالا در گاه سازمان مالیاتی بارگزاری شد.

بازدیدها: 20

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور گفت:تا امروز ۳۰ هزار شناسه عمومی کالاها را دریافت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور گفت: متولی اصلی تخصیص شناسه به کالاها وزارت صمت است اما ما برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و جلوگیری از ایجاد مشکل برای فعالان اقتصادی، مصوبه‌ای را گرفتیم تا از شناسه‌های عمومی کالاها و خدمات به عنوان محرک در دوره گذار استفاده کنیم تا زمانی که شناسه‌های اختصاصی کالاها و خدمات آماده شده و تخصیص پیدا کنند.

به گفته وی، تا امروز ۳۰ هزار شناسه عمومی کالاها را دریافت شده و ظرف دو سه روز آینده شناسه‌های عمومی به همراه نرخ مالیات بر ارزش افزوده هریک از آن‌ها در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌گیرد تا فعالان اقتصادی به آن دسترسی داشته باشند و از آن استفاده کنند.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از سال ۹۸ به ساماندهی معاملات اقتصادی در سه مرحله تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان، تفکیک حساب شخصی از تجاری و در نهایت صدور صورت حساب الکترونیکی با تعریف شناسه کالاها در سامانه مودیان پرداخت. سامانه مودیان از تیر ۱۴۰۱ در سازمان امور مالیاتی رونمایی شد.