قیمت سکه در ۹ ماهه امسال چقدر گران شد؟

بازدیدها: 0

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس آمار بانک مرکزی، متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد شهر تهران در آذر ماه سال جاری 4 میلیون و 375 هزار و 900 تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.5 درصد و 22.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه مذکور در ماه یاد شده به ترتیب 4 میلیون و 85 هزار تومان و 4 میلیون و 685 هزار تومان بوده است.
متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در آذر ماه ١٣٩٨ در بازار آزاد شهر تهران 4 میلیون و 450 هزار و 800 تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.5 درصد و 19 درصد نشان می‌دهد. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه مذکور در ماه یاد شده به ترتیب 3 میلیون و 130 هزار تومان و 4 میلیون و 761 هزار و 700 تومان بوده است.
متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح قـدیم در بازار آزاد شهر تهران در 9 ماه اول سال جاری 4 میلیون و 303 هزار و 100 و طرح جدید 4 میلیون و 409 هزار و 700 تومان بود که نسبت به دوره مشابه سال 97 به ترتیب 36.9 درصد و 32.3 درصد افزایش یافت.
متوسط قیمت سکه طرح جدید در آبان ماه 4 میلیون و 27 هزار و 400 تومان، مهر ماه 4 میلیون و 9 هزار و 600 تومان، شهریور ماه 4 میلیون و 94 هزار و 900 تومان، مرداد ماه 4 میلیون و 203 هزار و 200 تومان، تیرماه 4 میلیون و 470 هزار و 100 تومان، خرداد ماه 4 میلیون و 663 هزار و 800 تومان، اردیبهشت ماه 5 میلیون و 7 هزار و 400 تومان و در فروردین ماه 4 میلیون و 798 هزار و 800 تومان بوده است.
قیمت سکه طرح جدید در آذر ماه سال جاری نسبت به آذر ۹۷ معادل ۱۹ درصد و در ۹ ماهه ۹۸ نسبت به ۹ ماهه ۹۷ معادل ۳۲ درصد افزایش یافت.