مظاهری: نزدیک شدن به آخر سال و کسری بودجه دولت ۲ عامل گرانی ارز است

بازدیدها: 0

رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره دلایل گرانی ارز گفت: در حال نزدیک شدن به آخر سال هستیم همچنین کسری بودجه ای که دولت طول سال داشته، منجر به افزایش نرخ برخی از کالاها شده است و باید به بانک مرکزی اجازه دهیم این نوسانات را با همین شیب ملایم کنترل کند. طهماسب مظاهری در مصاحبه با رادیو با بیان اینکه نوسان در قیمت کالا و خدمات متناسب با عرضه و تقاضا و رشد تولید و نقدینگی همیشه وجود داشته، گفت: در طول دو سال اخیر شاهد بودیم با آزاد شدن فشارهای ناشی از رشد نقدینگی کالاهای مختلفی که مورد نیاز مردم در جامعه است، رشد قیمت داشته و ارز نیز مانند سایر کالاها در مقابل تقاضای ناشی از رشد نقدینگی، دچار تغییر قیمت شده است.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: در طول یک سال گذشته بانک مرکزی کارهای خوبی در جهت کنترل و مدیریت نرخ ارز انجام داده است و سبب شده نوسانات قیمت های ارزی، تبدیل به شوک های قیمتی شود و تغییر قیمت ها در حد نوسانات ناشی از افزایش تقاضا کنترل شده و در کنار این اقدامات، از سیاست سرکوب نرخ ارز اجتناب کرده است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره دلایل گرانی ارز در هفته گذشته اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال نزدیک شدن به آخر سال هستیم و همچنین کسری بودجه ای که دولت طول سال داشته، منجر به افزایش نرخ برخی از کالاها شده است و باید به بانک مرکزی اجازه دهیم این نوسانات را با همین شیب ملایم کنترل کند.

وی همچنین از وجود عواملی غیر اقتصادی در افزایش نرخ ارزها گفت و اظهار کرد: در این بخش، بانک مرکزی با ضربه گیرهایی که در اختیار دارد باید نوسانات ناشی از عوامل خارج از نقدینگی و افزایش تقاضا را کنترل کند و نوساناتی که طول یک هفته گذشته شاهد بوده ایم، ترکیبی از عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی است.

وزیر اسبق اقتصاد همچنین بیان کرد: مقداری از این افزایش نرخ ارز ناشی از جو روانی مرتبط با جلسه FATF در پاریس است هر چند میزان اثرگذاری این نشست بر قیمت ها به طور دقیق مشخص نیست.
منبع: خبر گزاری تسنیم
تاریخ خبر:98/12/3